چطور با پایتون دوره های سایت Coursera و Edx را دانلود کنیم؟

چطور  با پایتون دوره های سایت Coursera و Edx را دانلود کنیم؟
در این پست نحوه دانلود محتواهای ویدئویی و اسلایدهای کورس های وبسایت ها...