هش (Hash) در بلاک چین چیست؟

هش (Hash) در بلاک چین چیست؟
فرآیند رمزنگاری شبکه‌‌های بلاک چین‌‌ با استفاده از سیستمی پیچیده صورت...