سیستم کلاستر محاسباتی با کارایی بالا (HPCC)

سیستم کلاستر محاسباتی با کارایی بالا (HPCC)
این ابزار بر روی یک سکوی واحد، یک معماری واحد و یک زبان برنامه‌نویسی...