کاربرد هوش مصنوعی در حقوق ( هوش مصنوعی قضایی )

در این مقاله قصد داریم به بررسی نقش هوش مصنوعی و نقش آن در علم حقوق و...