۴- پردازش داده‌ها برای ماشین‌لرنینگ با sklearn و pandas

۴- پردازش داده‌ها برای ماشین‌لرنینگ با sklearn و pandas
در این قسمت با پردازش داده‌ها و اصلاح اون‌ها داده‌ها را برای یادگیری م...