جبر خطی در هوش مصنوعی

جبر خطی در هوش مصنوعی
جبر خطی چیست؟ جبر خطی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتر...