ویرگول چگونه به صورت اتوماتیک مطالب را دسته بندی می‌کند؟

ویرگول چگونه به صورت اتوماتیک مطالب را دسته بندی می‌کند؟
شاید تا به حال به این توجه نکرده باشید که برای تعیین موضوع مقاله‌ای که...